dedecms采集“万能”过滤规则_DedeCms教程

编辑Tag赚U币
教程Tag:暂无Tag,欢迎添加,赚取U币!

先声明一句:
自己学着写了几句过滤规则,不知道代码规矩不规矩,但自己试过很好用,基本上该过滤的都过滤了,剩下的几乎是清一色的规则文字。
喜欢的就尽管拿去用,适合比我还菜的菜鸟, ,不喜欢的也请大虾们不要骂我
有句名言道:我是菜鸟我怕谁!

CODE:

{dede:trim}
{/dede:trim}
{dede:trim}<param([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}<embed([^>]*)>([^>]*)</embed>{/dede:trim}
{dede:trim}<embed([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</embed>{/dede:trim}
{dede:trim}<object([^>]*)>([^>]*)</object>{/dede:trim}
{dede:trim}<object([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</object>{/dede:trim}
{dede:trim}<OBJECT([^>]*)>([^>]*)</OBJECT>{/dede:trim}
{dede:trim}<OBJECT([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</OBJECT>{/dede:trim}
{dede:trim}<i([^>]*)>([^>]*)</i>{/dede:trim}
{dede:trim}<i([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</i>{/dede:trim}
{dede:trim}<I([^>]*)>([^>]*)</I>{/dede:trim}
{dede:trim}<I([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</I>{/dede:trim}
{dede:trim}<font([^>]*)>([^<]*)</font>{/dede:trim}
{dede:trim}<font([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</font>{/dede:trim}
{dede:trim}<img([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}<a([^>]*)>([^<]*)</a>{/dede:trim}
{dede:trim}<a([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</a>{/dede:trim}
{dede:trim}<td([^>]*)>([^>]*)</td>{/dede:trim}
{dede:trim}<td([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</td>{/dede:trim}
{dede:trim}<tr([^>]*)>([^>]*)</tr>{/dede:trim}
{dede:trim}<tr([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</tr>{/dede:trim}
{dede:trim}<tbody([^>]*)>([^>]*)</tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}<tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}</tbody>{/dede:trim}
{dede:trim}<table([^>]*)>([^>]*)</table>{/dede:trim}
{dede:trim}<table([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim}</table>{/dede:trim}
{dede:trim} {/dede:trim}

查看更多 DedeCms教程  织梦模板  织梦DedeCms视频教程  织梦dedecms专题

来源:模板无忧//所属分类:DedeCms教程/更新时间:2007-02-05
相关DedeCms教程